Často kladenou otázkou je, ktoré pokrytie skleníka, sklom alebo plastom je pre svoje vlastnosti výhodnejšie. Sklo je menej tepelne izolované ako polykarbonátové tabule so vzduchovou komorou, takže môžeme očakávať vyšší účet za kúrenie ak v skleníku kúrime. Polykarbonátová tabuľa zase prepúšťa do skleníka menej svetla. Z toho vyplýva, že krycí materiál skleníka je určený hlavne požiadavkami na svetlo a teplo rastlín, ktoré sa v ňom majú uchovávať.

Aj keď, podľa potreby, naše skleníky dodávame aj s 10 mm hrubým polykarbonátom s 10 ročnou zárukou, skleník so 4 mm hrubým sklom je vždy estetickejší ako z polykarbonátu.